cashcube-light
Miért villog a pénztárgépen a sárga LED?

A pénztárgépek kommunikációjáról a jól látható helyen elhelyezett sárga színű LED állapota ad felvilágosítást.  A pénztárgép meghibásodások egy jelentékeny része összefüggésben van az AEE akkumulátorának töltöttségével illetve kapacitásának csökkenésével. Hatványozottan érinti ez a probléma az időszakosan nem használt pénztárgépeket pl. strandokon, sípályákon, piacokon üzemelő online kasszákat. Az AEE akkumulátora biztosítja az AEE tápellátását ezzel együtt a NAV szerverrel történő kommunikáció biztosítását a pénztárgép kikapcsolása, tápfeszültségének megszakadása után 2 órán keresztül.

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, 3. melléklet ,

FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE):

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül adatkommunikációt folytasson, valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat…

A hibás AEE akkumulátor okozta hiba:

Az akkumulátor idő előtti lemerülése vagy annak teljes kapacitásra feltölthetetlensége az AEE és a NAV szerver közötti kommunikáció hiányát vagy idő előtti megszakadását okozza. A sárga színű kommunikációt jelző LED folyamatos napokon keresztüli villogását Tapasztalhatja. Ez azt jelenti hogy az AEE rendszeres adatküldési bejelentkezései sikertelenül végződnek, nem tudja elküldeni a naplófájlokat a NAV szervernek, sokszor a idő szinkronizáció sem sikerül.  Ha nem épül ki a kommunikáció az AEE és a NAV szerver közt nem töltődik le (vagy csak részben) például a szoftver frissítés vagy egy cím változás, vagy a pénztárgép szüneteltetésének kezdeteként a NAV általi blokkolás. Ez utóbbinak az időszakosan működő pénztárgépeknél van jelentősége, mivel a szezon vége utáni használat szüneteltetés bejelentés a ptgtaxuz nyomtatványon NAV általi blokkolás követ. Ennek a blokkolási üzenetnek el kell jutnia a pénztárgépre.

50/B. §100 A NAV blokkolja a pénztárgépet

e) a pénztárgép használatának szüneteltetése esetén az üzemeltető 51. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a bejelentését követő naptól az üzemeltető 51. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt napig.

Ha a sárga kommunikációt jelző sárga LED hosszú ideig villog és/vagy ha ez a napokig tartó villogás többször előfordul mindenféleképp forduljon pénztárgépszervizünkhöz a további nagyobb költséggel járó meghibásodások elkerülése érdekében. A pénztárgépek éves kötelező helyszíni felülvizsgálata során a pénztárgépműszerész többek közt ellenőrzi az AEE akkumulátorának állapotát kapacitását, és ha szükséges újra cseréli.