Nyugta sztornó-nyugta utólagos törlése

Az EURO-150 Flexy pénztárgépen lehetőség van az elrontott és így hibásan kiadott nyugta utólagos törlésére, sztornózására. A sztornó bizonylatot aznap vagy később a hiba felfedezésekor is elvégezhetjük. A törlési művelet végén a pénztárgép bizonylatot „jegyzőkönyvet” nyomtat. A sztornó bizonylat adóügyi bizonylat, megőrzendő az adó elévülésének idejéig. Szintén meg kell őrizni a hibás nyugtát, bizonyítandó a téves beütés.

A sztornó bizonylatot csak akkor lehet befejezni ha a pénztárgépben van annyi bevétel+váltópénz, ami elegendő a sztornózott összeg visszafizetésére. ( ha 1200.-Ft helyett 1200000.-Ft-ot sikerült beütni valószínű nem lett ténylegesen kifizetve az összeg, de a pénztárgép így kezeli) Ez a feltétel az aznap elvégzett sztornónál szinte biztos teljesül, hacsak nem fölözték ki előtte a túl „sok” fizetőeszközt. Ellenben a másnap végzett nagy összegű sztornózásnál előfordulhat, hogy nincs annyi Ft készpénz a képzeletbeli pénztárjelentés bizonylat, kerekített fiók tartalom sorában. Ebben az esetben előbb gondoskodjunk megfelelő nagy összegű váltópénz beviteléről, http://tonerforras.hu/euro-150-flexy-penztargep-penz-be-funkcio/ majd ezután végezzük el a sztornózást. A művelet leírása:

A megadott/bebillentyűzött adatok helyességéért és pontosságáért a pénztárgép kezelője tartozik felelősséggel. A „menü” gomb két menü szintet kezel. Egy megnyomása után a jobb vagy bal nyil gombokkal ki kell választani a „SZTORNO BIZONYLAT” menü pontot itt lehet a következő menü pontban a visszáru bizonylatolást is elvégezni melynek a lépései ugyan az mint a bizonylat sztornózásnak. Csak az „ok kiválasztás”-nál más okok közül választhatunk. Kivonat a kezelési utasításból:

euro flexy stornó bizonylat
stornó bizonylat euro 150 flexy

A sztornó bizonylat tételsor értékeinek és összesített adatainak meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesített adataival úgy, hogy a mennyiség adat és a tételsor érték előjele negatívra változik. Az egyes tételsorok tekintetében az eredeti bizonylaton szerepel tranzakció típus ellentétjét kell szerepeltetni a bizonylaton.
A Sztornó bizonylatot azzal a fizetőeszköz típussal (típusokkal) kell zárni, amilyen fizetőeszközben történt az eredeti bizonylaton a fizetés,- a sztornózni kívánt nyugta fizetése. Minden olyan fizetőeszköz típus használható (ugyan olyan módon, mint értékesítéskor), amelynek értéke nem 0 Ft ( ez alól kivétel a bankkártya ld. lentebb ) abban a pillanatban a kasszafiók tartalom szerint, tehát ha például azok összege még nem került kivételre a kasszafiókból. Ellenkező esetben tegyünk be váltópénzként olyan fizetőeszközt a kasszafiókba.

Válaszható a bankszámlára történ visszautalás is, ilyen esetben a Sztornó bizonylat lezárásakor a SHIFT+HITEL billentyűt kell használni. A bankszámlára történ visszautalás választása esetén a „bankkártya” fióktartalma negatív is lehet, amennyiben annak állása a kasszafiók tartalma szerint alacsonyabb, mint a visszautalandó összeg.

A rendelet értelmében a Sztornó bizonylat adóügyi bizonylat, így ezekre is vonatkoznak az adóügyi bizonylatok megőrzésre vonatkozó szabályok, tűzzük a zárás mellé az egyik példányt!

A másik példánya a sztornóbizonylatnak azé az Ügyfélé ( ha még ott van) akinél a sztornózás szükségessé vált, pl. hibás tételt ütöttünk be.