Nyugta sztornó-nyugta utólagos törlése

Az EURO-150 Flexy pénztárgépen lehetőség van az elrontott és így hibásan kiadott nyugta utólagos törlésére, sztornózására. A sztornó bizonylatot aznap vagy később a hiba felfedezésekor is elvégezhetjük. A törlési művelet végén a pénztárgép bizonylatot „jegyzőkönyvet” nyomtat. A sztornó bizonylat adóügyi bizonylat, megőrzendő az adó elévülésének idejéig. Szintén meg kell őrizni a hibás nyugtát, bizonyítandó a téves beütés.

A sztornó bizonylatot csak akkor lehet befejezni ha a pénztárgépben van annyi bevétel+váltópénz, ami elegendő a sztornózott összeg visszafizetésére. ( ha 1200.-Ft helyett 1200000.-Ft-ot sikerült beütni valószínű nem lett ténylegesen kifizetve az összeg, de a pénztárgép így kezeli) Ez a feltétel az aznap elvégzett sztornónál szinte biztos teljesül, hacsak nem fölözték ki előtte a túl „sok” fizetőeszközt. Ellenben a másnap végzett nagy összegű sztornózásnál előfordulhat, hogy nincs annyi Ft készpénz a képzeletbeli pénztárjelentés bizonylat, kerekített fiók tartalom sorában. Ebben az esetben előbb gondoskodjunk megfelelő nagy összegű váltópénz beviteléről, http://tonerforras.hu/euro-150-flexy-penztargep-penz-be-funkcio/ majd ezután végezzük el a sztornózást. A művelet leírása:

A megadott/bebillentyűzött adatok helyességéért és pontosságáért a pénztárgép kezelője tartozik felelősséggel. Kivonat a kezelési utasításból:
A „menü” gomb két menü szintet kezel. Egy megnyomása után a jobb vagy bal nyil gombokkal ki kell választani a „SZTORNO BIZONYLAT” menü pontot itt lehet a következő menü pontban a visszáru bizonylatotolást is elvégezni melynek a lépései ugyan az mint a bizonylat sztornózásnak. Csak az „ok kiválasztás”-nál más okok közül választhatunk.

euro flexy stornó bizonylat
stornó bizonylat euro 150 flexy
c

A Mód. Rendelet értelmében a Sztornó bizonylat adóügyi bizonylat, így ezekre is vonatkoznak az adóügyi bizonylatok megőrzésre vonatkozó szabályok!