Sztornó mód Micra-Montel Jota és Mini pénztárgépeken

A VAL1+ HITEL/GÖNGYÖLEG billentyű kombinációval lehet választani az értékesítési módok között. Az általános „ELADÁS” értékesítési mód
mellett választható: Sztornó mód, Visszavét mód és Göngyölegjegy visszavét.

Lehetőség van nyugták sztornózására és sztornó bizonylat nyomtatására.
Sztornó bizonylat készítéséhez, SZTORNÓ MÓD–ba kell lépnünk. A termékek (PLU) kiválasztásához használhatjuk az
ÁRUCIKK KERESÉSE (10 –es) pontban leírtakat vagy a gyűjtős értékesítések sztornójához a pontos összeg beütése
után a megfelelő „G” gyűjtő gombot.

A sztornózás okát a bizonylat rögzítése előtt ki kell választani. A sztornó választható indokai:
01 – ügyfél elállása
02 – téves bevitel
03 – téves fizetőeszköz bevitel
04 – készlet hiány (az értékesítendő termék nincs készleten)
05 – téves bizonylattípus kibocsátása
06 – sikertelen fizetőeszköz használat
07 – téves ügyfél adat vagy hibás bevitel
08 – próbavásárlás
00 – egyéb

sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat
(nyugta) tételsor érték és összesítő adataival úgy, hogy a mennyiség adat és a tételsor érték előjele megváltozik.
A tételek sztornó bizonylatra történő helyes rögzítése minden esetben a pénztáros feladata és felelőssége.
Az alábbi videó példában a tételek összegének a beütésével történik a sztornó bizonylat készítése, de lehet hasonló módon a PLU-k beütésével is elvégezni a sztornózást.